Arvot

Kymijoen Hoiva ry:n toiminta perustuu yhdessä laadittuihin arvoihin. Arvoiksemme olemme valinneet yhteisöllisyyden, itsemääräämisoikeuden, yksilöllisyyden, turvallisuuden ja omatoimisuuden.

Yhteisöllisyys

Keskeisenä arvonamme on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys näyttäytyy keskinäisenä luottamuksena ja tukena, aitona auttamishaluna, jokaisen huomioon ottamisena, ymmärtämyksenä, hyvinä käyttäytymistapoina ja yhteishenkenä. Yhteisöllisyys koskee kaikkia ihmisten välisiä suhteita; kanssakäymistä niin asukkaiden, omaisten kuin eri verkostojenkin kanssa. Unohtamatta henkilökunnan keskinäisiä suhteita.

Itsemääräämisoikeus

Itsemääräämisoikeudella tarkoitamme oikeutta päättää itseään koskevista asioista. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, ilmaista itseään ja tulla kuulluksi kykyjensä mukaan. Sekä asiakkailla että henkilökunnalla on itsemääräämisoikeus.

Yksilöllisyys

Yksiköllisyyden tulee olla jokaisen perusoikeus ilman, että sillä loukataan ketään toista. Yksilöllisyys mahdollistaa omannäköisen elämän aina sen loppuun asti. Yksilölliset ratkaisut niin asumisessa, hoitamisessa kuin työntekemisessäkin tekevät elämästä elämisen arvoisen.

Turvallisuus

Turvallisuus muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Fyysistä turvallisuutta tuetaan järjestämällä ympäristö mahdollisimman turvalliseksi. Henkinen turvallisuuden tunne syntyy hyväksyvästä ja rauhallisesta ilmapiiristä ja sosiaalinen turvallisuus yhteisöllisyydestä.

Omatoimisuus

Omatoimisuus voi parhaimmillaan olla itsensä ja elämänsä johtamista. Omatoimisuutta ylläpitämällä vaalimme jokaisen yksilön mahdollisimman korkeaa elämän laatua.


Kymijoen Hoiva Ry