Yhdistys

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus ja vastuullisuus – näillä yrityksillä on arvot kohdallaan ja ne pyrkivät toiminnallaan monipuolisesti edistämään ihmisten hyvää elämää. Voitonjako pitää olla rajoitettua eli lähtökohtaisesti kohdistua yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen ja/tai oman toiminnan kehittämiseen. Kymijoen Hoiva ry:lle merkki myönnettiin toukokuussa 2017.

Kymijoen Hoivan tarkoituksena on edistää vanhusten ja vammaisten henkilöiden aineellista
ja henkistä hyvinvointia. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä asuntoja, tuottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vanhusten ja vammaisten henkilöiden kotona sekä järjestämällä monenlaista virkistystoimintaa. Näin voidaan turvata viihtyisä ja turvallinen ympäristö ikääntyville ihmisille. Tämä on tärkeää
työtä sekä yksittäisen ihmisen että ympäröivän yhteiskunnan kannalta.

Yhdistykseen kuuluu sekä yhteisö- että henkilöjäseniä. Yhdistyksellä on vuosittain kaksi yleiskokousta, joissa jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen hallitus kokoontuu 4 – 5 kertaa vuodessa.

Haluathan päästä vaikuttamaan?

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi pääset vaikuttamaan toimintaa koskeviin päätöksiin!

– henkilöjäsen 15 € / vuosi
– henkilön ainaisjäsenyys 150 €
– yhteisöjäsenyys 35 € / vuosi
– yhteisön ainaisjäsenyys 350 €

Ota yhteys toimisto@kymijoenhoiva.fi tai soittamalla 050 4083630, niin kerromme lisää.

Hallitus: Varsinaiset jäsenet 2023

Pekka Reponen, puheenjohtaja
Rauno Tenhamo
Matti Heino
Ritva Korri
Erkki Lehtonen

 

 


 

  

 

Kymijoen Hoiva Ry