Tietosuoja

Huolehdimme asiakkaidemme henkilötietojen suojasta Kymijoen Hoivalla. Henkilökuntamme on koulutettu työskentelemään tietosuojaa ja tietoturvaa noudattaen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän tiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. Eri tietojärjestelmien käyttöoikeudet ja valtuudet on määritelty sekä dokumentoitu.

Rekisterin pitäjä

Kymijoen Hoiva ry.
Valtatie 10, 46900 INKEROINEN
puh. 050 4083630,
toimisto@kymijoenhoiva.fi

Y-tunnus 0523535-1

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Emma Kujala
Puh. 040 5360156
hyvinvointiasema@kymijoenhoiva.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kymijoen Hoiva ry:n asiakkaan ja Kymijoen Hoiva ry:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta, asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Kymijoen Hoiva ry:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Vuokrasopimukseen perustuva asuminen.
 • Asiakkaalle sovittujen sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen: Ympärivuorokautinen ikäihmisten ja vammaisten palveluasuminen.
 • Tukipalveluiden järjestäminen: Kauppapalvelu, ateriapalvelu, siivous- ja pyykkihuollon palvelut, fysioterapia.
 • Henkilöstöhallinnon ja palvelusuhdeasioiden hoitaminen
 • Yhdistyksen yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Keneltä tietojasi kerätään

Rekisteriin kerätään tietoja: henkilöltä itseltään, yhteyshenkilöltä, omaisilta tai edunvalvojalta.

Kuinka kauan tietojasi säilytetään

Kymijoen Hoiva ry. säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Kymijoen Hoivan välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Säilytysajat määritellään lakiperusteisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa.

 • Oikeus saada tietoa henkilötiedoista
 • Oikeus saada oikaista epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
 • Oikeus saada poistetuksi turhat henkilötiedot
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus tietyin edellytyksin saada siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voit tarkastaa/oikaista omat tietosi ottamalla yhteyttä yhdistyksen tietosuojavastaavaan:

Emma Kujala
Puh. 040 5360156
hyvinvointiasema@kymijoenhoiva.fi

Pyyntö tulee esittää kirjallisesti, dokumentti allekirjoittaa ja henkilöllisyys todistaa kuvallisen henkilökortin avulla henkilökohtaisessa tapaamisessa Kymijoen Hoivan toimitiloissa.

Dokumentaation toimitusaika on kuukausi.

Terveys- ja potilastietoja koskevat tietopyynnöt tehdään Kymsoten kirjaamon kautta. Kysy neuvoa henkilökunnalta.

Asiakkaan informointi henkilötietojen käsittelystä

Tässä linkit, joista löytyy tietoa kaikkien palveluidemme henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröidyn informointi tehostettu asuminen 2022, pdf

Rekisteröidyn informointi tukipalvelut 2022, pdf

Rekisteröidyn informointi vuokra-asunnot 2022, pdf

Rekistöidyn informointi yhdistysjäsen 2022, pdf

Rekisteröidyn informointi henkilöstöhallinto 2022, pdf

Saat nämä lomakkeet tarvittaessa tulostettuna toimistostamme tai henkilökunnalta.

Kameravalvonta

Kymijoen Hoivan pääaulassa on käytössä valvontakamera. Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ja ilkivallan ennalta estäminen ja selvittäminen. Tarkoituksena on myös kiinteistössä asuvien, toimivien tai vierailevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn, sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Tässä tietoa kameravalvonnan tietoturvasta: Kameravalvonnan rekisteriseloste

Kameravalvonta ovat käytössä myös tehostetun palveluasumisen lääkkeidenjakohuoneissa. Niihin on pääsy vain henkilökunnalla.

Käytämme evästeitä

Keräämme verkkosivustomme toimivuuden takaamiseksi evästeitä. Eväste on tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Tämä sivusto käyttää evästeitä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja, mutta ne helpottavat verkkosivuston käyttämistä esimerkiksi muistamalla käyttäjän tekemät valinnat ja asetukset. Kymijoen Hoivan sivustolla käytetään evästeitä, koska ne auttavat verkkosivuston kehittämisessä ja käyttötietojen analysoimisessa. Evästeillä kerätty tieto on anonyymiä eikä yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa sen avulla.

Keräämme seuraavia tietoja: sivustokäyntien määrä, välitön poistumisprosentti, sivujen selauksia per käynti, keskimääräinen sivustolla vietetty aika ja käyttäjän polku sivuston sivujen välillä. Työkaluna tietojen analysointiin käytämme Google Analytics -ohjelmaa. Se hyödyntää verkkosivuston käyttäjien IP-osoitetta, joka on Internetiin kytketyn tietokoneen tai tabletin oma numerosarja. Ohjelma ei kerää muita henkilötietoja sivuston käyttäjistä.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti Kymijoen Hoivalla. Kaikki oikeudet pidätetään. Kymijoen Hoiva ei ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Kymijoen Hoiva Ry