Tietosuojaseloste/ Kymijoen Hoiva ry:n asiakasrekisteri

Lue tästä Kymijoen Hoivan asiakasrekisterin tietosuojaseloste, pdf.

Rekisterin pitäjä

Kymijoen Hoiva ry.
Valtatie 10, 46900 INKEROINEN
puh. 050 4083630,
toimisto@kymijoenhoiva.fi

Y-tunnus 0523535-1

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Emma Kujala
Puh. 040 5360156
hyvinvointiasema@kymijoenhoiva.fi

Millä perusteilla ja mihin tarkoitukseen keräämme tietojasi

Henkilötietojesi käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kymijoen Hoiva ry:n asiakkaan ja Kymijoen Hoiva ry:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta, asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Kymijoen Hoiva ry:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset, asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.

Keneltä tietojasi kerätään

Rekisteriin kerätään tietoja: henkilöltä itseltään, yhteyshenkilöltä, omaisilta tai edunvalvojalta.

Mitä henkilötietojasi kerätään tai käsitellään

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Lähiomainen, asioidenhoitaja, asumistiedot, talouden koko.

Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsensä antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.

Kieltoja rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.

Miten suojaamme henkilötietojasi

Kaikki henkilöt, jotka henkilötietoja käsittelevät, ovat allekirjoittaneet Tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumus -dokumentin.

Käyttöoikeudet ja valtuudet on määritelty sekä dokumentoitu. Henkilöstö on ohjeistettu ja koulutettu henkilötietojen käsittelyyn. Tietojärjestelmän luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on turvattu häiriöhallintaprosessein.

Kuinka kauan tietojasi säilytetään

Kymijoen Hoiva ry. säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Kymijoen Hoivan välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

Säilytysajat määritellään lakiperusteisesti huomioiden mm. arkistolaki.

Henkilötietojesi käsittelyssä käytetyt alihankkijat

Ei alihankkijoita.

Henkilötietojesi sijainti ja siirto

Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietorekisteri säilytetään palvelimella ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana

Tietojesi luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Millaisia oikeuksia sinulla rekisteröitynä on

Rekisteröidyn eli sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa.

Rekisterinpitäjän on kyettävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän henkilöllisyys. Jos rekisteröityä ei voida tunnistaa, hän ei voi käyttää oikeuttaan.

Rekisteröidyn oikeudet ovat:

 • oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Keskeinen lainsäädäntö:

 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
 • Sosiaalihuoltolaki
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus
 • Tietosuojalaki
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
 • Terveydenhuoltolaki
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 • Arkistolaki

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä.
Sivuston käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.
Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti Kymijoen Hoivalla. Kaikki oikeudet pidätetään. Kymijoen Hoiva ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista. Kymijoen Hoiva ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Kymijoen Hoiva Ry