Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen yksiköt tarjoavat kodinomaisen ympäristön
ja ympärivuorokautisen hoidon ja valvonnan asukkaille, joiden toimintakyky
on selvästi alentunut. Tavoitteena on tukea asukkaan hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista riippumatta hänen toimintakyvystään. Asukkaille tarjotaan kodinomainen, virikkeellinen ja turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan kunkin asukkaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä. Kaikkiin yksiköihin toimitetaan ateriat Kymijoen Hoivan omasta keittiöstä.

Kymijoen Hoivalla on kaksi tehostetun palveluasumisen yksikköä;
Inkeroisissa Rantakoti ja Anjalassa Iltarusko.

Rantakoti

Rantakoti sijaitsee Inkeroisissa Se koostuu kahdesta yksiköstä, Orvokista ja Lehdokista. Ryhmäkodit Orvokki ja Lehdokki tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja niissä on yhteinen henkilökunta.

Orvokki on kahdeksan ikääntyneen asukkaan ryhmäkoti, jossa jokaisella on yhteisten tilojen lisäksi oma huone wc- ja kylpytiloineen.
Osoite on: Rantakoti Orvokki, Rantakaari, Valtatie 10, 46900 Inkeroinen. Karttalinkki

Omavalvontasuunnitelma Orvokki 2020

Lehdokki tarjoaa kodin 15 kehitysvammaiselle. Jokaisella asukkaalla on yhteisten tilojen lisäksi oma asunto wc- ja suihkutiloineen.
Osoite on: Rantakoti Lehdokki, Rantalehto, Valtatie 10, 46900 Inkeroinen. Karttalinkki

Omavalvontasuunnitelma Lehdokki 2020

Yhteystiedot
Hoitotyön esimies Katja Ihanamäki puh. 040 35 65 209  katja.ihanamaki@kymijoenhoiva.fi
Rantakoti Orvokki puh. 050 313 2161
Sairaanhoitaja puh. 040 164 9078
Rantakoti Lehdokki puh. 044 555 9678
Sairaanhoitaja puh. 044 7848445

Iltarusko

Iltarusko sijaitsee Anjalassa. 14 asuntoa on tarkoitettu pääsääntöisesti huonokuntoisille ikääntyneille, mutta asukkaina on myös muunlaista tukea ja apua elämässään tarvitsevia. Jokaisella asukkaalla on yhteisten tilojen lisäksi oma asunto wc- ja suihkutiloineen.
Osoite on: Iltarusko, Elimäentie 44, 46910 Anjala. Karttalinkki

Omavalvontasuunnitelma Iltarusko 2020

Yhteystiedot
Hoitotyön esimies Sari Lairio puh. 050 3728970, sari.lairio@kymijoenhoiva.fi
Sairaanhoitaja puh. 040 1649078
Hoitajat, 2. krs puh. 0400 291 380
Hoitajat, 3. krs puh. 0400 351 399

Hakemukset

Hakemukset tehostettuun palveluasumiseen osoitetaan
Kymsoten asiakasohjaajalle puh. 020 615 4392.
Asiakkuus perustuu palvelutarpeen arviointiin, jonka perusteella tehdään päätös
palvelun piiriin ottamisesta ja palveluista perittävistä asiakasmaksuista.

Kustannukset

Tehostetun palveluasumisen kustannukset koostuvat asukkaan Kymijoen Hoiva ry:lle maksamasta vuokrasta ja ateriapäivän hinnasta sekä Kymsotelle maksamasta hoitopäivämaksusta. Asukkaan on mahdollista hakea KELAlta vuokraan asumistukea ja hoitopäivämaksuun hoitotukea.

Palveluseteli

Ikääntyneiden tehostettuun palveluasumiseen on mahdollista muuttaa asumaan tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä, kysy lisää Kymsoten asiakasohjaajalta puh. 020 615 4392. Lue lisää: tehostetun palveluasumisen palveluseteli