Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt tarjoavat kodinomaisen ympäristön
ja ympärivuorokautisen hoidon ja valvonnan asukkaille, joiden toimintakyky
on selvästi alentunut. Tavoitteena on tukea asukkaan hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista riippumatta hänen toimintakyvystään. Asukkaille tarjotaan kodinomainen, virikkeellinen ja turvallinen ympäristö, jossa kunnioitetaan kunkin asukkaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä. Kaikkiin yksiköihin toimitetaan ateriat Kymijoen Hoivan omasta keittiöstä.

Kymijoen Hoivalla on kaksi ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä;
Inkeroisissa Rantakoti ja Anjalassa Iltarusko.

Omavalvontaohjelma Kymijoen Hoiva ry

Rantakoti

Rantakoti sijaitsee Inkeroisissa Se koostuu kahdesta yksiköstä, Orvokista ja Lehdokista. Ryhmäkodit Orvokki ja Lehdokki tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja niissä on yhteinen henkilökunta.

Orvokki on kahdeksan ikääntyneen asukkaan ryhmäkoti, jossa jokaisella on yhteisten tilojen lisäksi oma huone wc- ja kylpytiloineen.
Osoite on: Rantakoti Orvokki, Rantakaari, Valtatie 10, 46900 Inkeroinen. Katso osoite kartasta

Lehdokki tarjoaa kodin 15 kehitysvammaiselle. Jokaisella asukkaalla on yhteisten tilojen lisäksi oma asunto wc- ja suihkutiloineen.
Osoite on: Rantakoti Lehdokki, Rantalehto, Valtatie 10, 46900 Inkeroinen. Katso osoite kartasta

Yhteystiedot
Hoitotyön lähijohtaja  Sari Kivinen puh. 050 3728 970     sari.kivinen@kymijoenhoiva.fi
Rantakoti Orvokki puh. 050 313 2161
Rantakoti Lehdokki puh. 044 555 9678
Omavalvontasuunnitelma Rantakoti 2024

Iltarusko

Iltarusko sijaitsee Anjalassa. 14 asuntoa on tarkoitettu pääsääntöisesti huonokuntoisille ikääntyneille, mutta asukkaina on myös muunlaista tukea ja apua elämässään tarvitsevia. Jokaisella asukkaalla on yhteisten tilojen lisäksi oma asunto wc- ja suihkutiloineen.
Osoite on: Iltarusko, Elimäentie 44, 46910 Anjala. Katso osoite kartasta

Iltarusko tehostettu asumisyksikkö ulkoapäin, puna-valkoinen tiilestä rakennettu kerrostalo ja vihreää pihamaata.

Yhteystiedot
Hoitotyön lähijohtaja Sari Kivinen puh. 050 3728970, sari.kivinen@kymijoenhoiva.fi
Hoitajat, 2. krs puh. 0400 291 380
Hoitajat, 3. krs puh. 0400 351 399
Omavalvontasuunnitelma Iltarusko 2024

Hakemukset

Hakemukset tehostettuun palveluasumiseen osoitetaan
Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakasohjaajalle puh. 040 483 1392.
Asiakkuus perustuu palvelutarpeen arviointiin, jonka perusteella tehdään päätös
palvelun piiriin ottamisesta ja palveluista perittävistä asiakasmaksuista.

Kustannukset

Ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset koostuvat asukkaan Kymijoen Hoiva ry:lle maksamasta vuokrasta  sekä KymenHVA:n maksamasta hoitopäivämaksusta ja ateriapäivän hinnasta . Asukkaan on mahdollista hakea KELAlta vuokraan asumistukea ja hoitopäivämaksuun hoitotukea.

Palveluseteli

Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on mahdollista muuttaa asumaan siihen tarkoitetulla palvelusetelillä. Kysy lisää KymenHVA:n  asiakasohjaajalta puh. 040 483 13 92.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli käy osamaksuksi tehostetun palveluasumisen yhteydessä annettavan hoidon ja hoivan kustannuksiin.  Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Ryhmäkotiasuminen sopii parhaiten henkilölle, jonka perusturvallisuus on muistihäiriön vuoksi vaarantunut ja joka voi saada yhteisöllisyydestä päiviinsä mielekästä sisältöä, turvallisuutta, huolenpitoa ja seuraa. Palvelumaksu yksiköissä sisältää ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, siivouksen ja pyykkihuollon, lääkehuollon ylläpidon (ei lääkkeitä), avustamisen päivittäisissä toiminnoissa ja hygienia­n hoidossa, päivittäisen viriketoiminnan ja tietysti yhdessäoloa kodinomaisessa hengessä. Vakituisen asukkaan kanssa tehdään lisäksi eri maksusta asunnon vuokrasopimus sekä ateriasopimus päivittäisistä aterioista. Asukkaan on mahdollista hakea Kelalta asumis- sekä hoitotukea.

Lue lisää palvelusetelistä Kymsoten sivustolta


 

Kymijoen Hoiva Ry