Blogi

 La Carita -säätiön palkinto 2019        http://www.lacarita.fi/

Tiistaina 12.2.2019 minulla oli ilo ja kunnia yhdessä lähihoitaja Anne Volasen kanssa noutaa meille Kymijoen Hoiva ry:n tehostetun palveluasumisen yksiköihin lähihoitajillemme myönnetty arvostettu La Carita  -säätiön palkinto hyvästä vanhusten hoitotyöstä. Tässä ajassa, kun uutisointi vanhusten hoidon tilasta on vyörynyt läpi Suomen, tämä palkinto on erityisen tärkeä ja arvokas tunnustus –  olemme ylpeitä ja iloisia osaavista hoitajistamme! Lähihoitajiemme tärkeä työ saa ansaitsemaansa kiitosta  –  eikä pelkästään tällä kertaa meiltä esimiehiltä, vaan huomiota ympäri maan. Suureksi iloksemme olemme saaneet sosiaalisen median kautta onnitteluja laajasti, mm. La Carita -säätiö, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (VALLI) ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ovat näkyvästi meitä omilla sivustoillaan onnitelleet ja hoitajistamme kirjoittaneet. Lisäksi lämmin kiitoksemme ihan kaikille tahoille onnitteluista  –  niistä olemme saaneet iloita ihan koko viikon ajan jopa ulkomailta asti tulleista tervehdyksistä!

Lupasin hoitajillemme eilen juhlakahveillamme, että julkaisen täällä kiitospuheen, jonka pidin Tamperetalossa. Toivottavasti siitä välittyy vielä kerran teille kaikille se, että arvostamme suuresti sitä aitoa välittämistä ja asiakasymmärrystä, jota yksiköissämme arjessa näkyy. Narratiivinen hoitotyö vaatii hyvää pohjatyötä asukkaalle merkityksellisten asioiden ymmärtämiseksi, herkkää tunneälyä ja ennen kaikkea tahtotilaa tehdä työtä hyvin, asukasta arvostaen. Kysymys on asenteesta, jolla asukkaat kohdataan. Positiivisella asenteella työskentelevät hoitajamme luovat ympärilleen luonnostaan positiivisen asiakasymmärryksen ilmapiirin, joka siirtyy hiljaisen tiedon kautta toimintakulttuuriksi työyhteisöön. Siitä kiitämme, siksi haimme tämän palkinnon. Onnea, hienoa työtä!

Hoitotyön näkökulmasta lämpimät kiitoksemme myös koko KJH:n työyhteisölle  –  ilman näin hyvää ja joustavaa yhteistyötä emme hoitotyössä pääsisi keskittymään meille tärkeimpään, asukkaidemme hoitoon. Toiminnanjohtaja on luonut puitteet meille jokaiselle oman työmme kehittämiseen  –  tästä kiitos Anulle! Meillä kaikilla on mahdollisuus työryhmien avulla vaikuttaa oman perustehtävämme mukaisesti niihin tavoitteisiin, joilla työtä yhdessä kehitetään  –  omista valinnoista ja asenteista on kiinni se, kuinka tähän mahdollisuuteen halutaan tarttua. Mutta ilman tätä mahdollistamista ei työyhteisöissä tapahtuisi hyvää toiminnan kehittämistyötä. Hoitotyön näkökulmasta tervehdyksemme myös tukipalvelujen henkilöstölle keittiöön, siistijöille, kiinteistöhuollolle sekä toimiston henkilöstölle, tämän palkinnon myötä iso kiitos Rantakodilta, Iltaruskosta ja Honkakodilta hyvästä ja aina niin helposti sujuvasta yhteistyöstä kanssanne! Tästä on hyvä jatkaa!

15.2.2019  Hoitotyön esimies Marja-Terttu Riihelä

 

LA CARITA –SÄÄTIÖN / SUPERIN TUNNUSTUSPALKINTO 2019

TAMPERETALO 12.2.2019

KIITOSPUHEENVUORO / he. Marja-T.Riihelä

Kun ihmisen fysiologinen toimintakyky heikkenee vanhuuden myötä ja etenevä muistisairaus rajaa kognitiivista toimintakykyä, silloin lähihoitajan työ saa aivan uuden ulottuvuuden. Ihmiselämän elämänkaari kääntyy niihin kallisarvoisiin elämän loppupuolen vuosiin, joissa mitataan hoitohenkilöstön ammatillinen osaaminen, asiakasymmärrys ja tunneäly ihan uudessa valossa.

Narratiivinen hoitotyö on meillä Kymijoen Hoivalla organisaatiomme arvomaailman mukainen hoitotyön perusta. Eletty elämä ei katoa ihmisen sielusta minnekään silloin kun hän siirtyy asumaan tehostettuun palveluasumiseen ympärivuorokautisen hoivan ja tuen piiriin. Mutta vaikka henkilöstö tunteekin hyvin asukkaalle ennestään tärkeät elementit elämästä, niin arjessa itsemääräämisoikeus, yhteisöllisyys, yksilöllisyys, turvallisuus ja omatoimisuus eivät toteudu, ellei muistisairaan vanhuksen elämässä ole tunneälyn omaavia lähihoitajia. Kun yksikin työryhmän lähihoitajista oivaltaa sen, kuinka äärimmäisen pienillä teoilla narratiivinen hoitotyö toteutuu arvojemme pohjalta, niin silloin työyhteisössä syttyy kipinä, joka parhaimmillaan sytyttää työssäjaksamiseen ja työniloon tarvittavan roihun, ”tekemisen meiningin” yhdessä asukkaidemme kanssa arkea eläen. Arjessa tämä ei vaadi aina suuria resursseja, ei rahaa, ei mitään suurta ja ihmeellistä – vain vanhuksen lähellä olevan lähihoitajan, joka kohtaa asukkaan arvostavasti, elettyä elämää kunnioittaen ja aidolla lämmöllä. Vastavuoroisesti hoitaja saa tästä työskentelytavastaan lisää työssäjaksamista ja iloa omaan työhönsä. Meillä Kymijoen Hoivalla on suureksi iloksemme havaittu tämän toteutuvan arjen keskellä, kaikissa kolmessa tehostetun palveluasumisen yksikössämme on hoitajia, jotka tämän ovat oivaltaneet. Tästä syntyy asukkaidemme näköinen arki, joka on jokaisen palveluntuottajan toive.

Kun uusi hoitaja aloittaa Kymijoen Hoiva ry:llä työnsä, annamme hänelle avaimet. Ne ovat avaimet hänen työpaikalleen – toisen ihmisen kotiin. Samalla annamme hänelle näkymättömät avaimet siihen oveen, jonka hän myös työvuoroonsa tullessaan myös aina avaa: oveen, jonka takana on asukkaamme arki. Hoitaja itse tekee valinnan siitä, millä asenteella hän vanhustemme kotiin ja arkeen astuu. Tässä yhteydessä painotamme perehdytyksessä hoitajillemme aina sitä vastuuta ja niitä vallankäytön elementtejä, joita hän työpäivänsä aikana tiedostamattaankin koko ajan käyttää: hoitajan valta päättää toisen ihmisen arjen asioista on suuri ja merkittävä ja siihen liittyvä vastuu on tunnistettava. Hiljaisen tiedon siirtäminen työyhteisöissä tarkoittaa parhaimmillaan toimintatapojen jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistyötä yhdessä koko henkilöstön kanssa, yhteisenä selkeänä tavoitteena luoda puitteet vanhusta arvostavalle ja geriatrista hoitotyötä kunnioittavalle asumispalvelulle. Vasta silloin voidaan puhua laadukkaasta ja hyvästä hoivasta.

Haasteita lähihoitajillamme riittää: itsemääräämisoikeuslainsäädännön tarkennukset, kirjaamisen haasteet, juuri käyttöön tullut uusi potilastietojärjestelmä, lääkehoidon tarkennukset yms. aiheuttaa sen, että esimiehen on keskityttävä varmentamaan näiden tavoitteiden toteutuminen. Usein kiitos jää näiden haasteiden jalkoihin – mutta silloin, kun kaiken tämän keskellä tapahtuu vahvalla tunneälyllä toteutettua hoitotyötä, on aihetta kiitokseen. Tästä syystä meillä Kymijoen Hoivalla haluttiin nostaa lähihoitajiemme työ näkyvästi esiin ja haimme heille tätä tunnustuspalkintoa ja näkyvää työn arvostusta.

Minulla on ilo ja kunnia ottaa tämä La Carita –säätiön ja Superin myöntämä arvokas tunnustuspalkinto tänään vastaan yhdessä lähihoitajiamme edustavan Anne Volasen kanssa. Me viemme tervehdyksen täältä Tamperetalosta kotiin Kouvolaan asumisyksiköihimme Inkeroisiin, Anjalaan ja Keltakankaalle –  ja kiitämme suuresti tästä palkinnon myöntäneitä tahoja. Lähihoitajamme arvokas työ ansaitsee tulla nähdyksi ja tämä asiakasymmärrystä selkeästi tukevan työn arvo tulee lausua ääneen. Tänään meillä on ilo tästä hyvin tehdystä vanhusten hoitotyöstä tämä kiitos antaa tämän palkinnon myötä Rantakodin, Iltaruskon ja Honkakodin hoitajillemme.

Erityiskiitoksemme La Carita –säätiölle siitä tärkeästä työstä, jota vanhustemme arvokkaan vanhuuden edistämiseksi Suomessa teette.

Elämä on arvaamatonta.

 Koska tahansa voi tapahtua jotain hyvää.”

Eeva Kilpi

 

Lue edelliset blogitekstit täältä:

15.3.2018

26.4.2018

15.6.2018

6.8.2018

24.10.2018

20.11.2018

20.12.2018

21.1.2019